V i   g j ø r   d e g   s y n l i g

utsmykking av offentlig og private rom


Hege Håkonsen Design

Jeg har i snart 24 år jobbet innen estetiske fag og yrker. Det har i stor grad vært på oppdrag for kunder i form av synliggjøring og utsmykking.

Trangen til å få jobbet ut min egen kreativitet og uttrykk har bare blitt sterkere de siste årene, og jeg har nå funnet "mitt sted". Gjennom yrket mitt som skiltmaker og utstillingsformgiver har jeg jobbet mye med forskjellige kvaliteter på plater, pvc èr og plexiglass. Monteringsteknikker og festeanordninger blir tilrettelagt underlaget det skal monteres på. Dette syns jeg er spennende å kombinere i bildene mine. Jeg er bevisst i å gjøre rammer og festemateriell til en del av bildehelheten.

En del av jobben min har også vært å tilrettelegge utsmykkingen til de forhold og omgivelser den skal presenteres i. Det kan være både i offentlig og private rom. Å jobbe med form, størrelse motiv og tilrettelegge det til et anvist areal, er for meg en riktigere måte å jobbe på og rettferdiggjør bildets plassering og uttrykk.

Ta gjerne kontakt for ideutveksling, løsninger og et uforpliktende tilbud.

Referanser